Pacanów, 14.07.2014 r.

 

Sz. P. ……………………………………………………………….

 

W związku z planowaną realizacją cyklu zajęć treningowych z piłki halowej, w okresie jesienno zimowym 2014/15, Zarząd K.S. „Zorza Tempo” Pacanów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. Oferta ma charakter wstępny, a realizacja zadania będzie uzależniona od zdobycia środków finansowych. W przypadku zainteresowania ew. prowadzeniem takich zajęć prosimy o złożenie oferty w ciągu tygodnia.

Szacowane parametry:

 • Czas trwania: październik 2014 – marzec 2015
 • Miejsce prowadzenia zajęć: hale sportowe przy szkołach podstawowych
  w Pacanowie i Ratajach Słupskich
 • Ilość treningów 80
 • Czas trwania treningu 1,5 godziny 
 • Liczebność grupy (10 – 20 osób)
 • Wiek uczestników 10 – 16 lat
 • Przygotowanie planu i tematyki zajęć.


Kontakt:
Prezes Klubu: Barbara Nawrot tel. 696 948 488
Wiceprezes: Stanisław Stańczyk Tel. 608478187Potwierdzenie otrzymania zaproszenia:

 
Otrzymałem:

Data:  ……………………………………..…….

Podpis: ………………………………………….

 

Formularz oferty:


 1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….
  tel. kontaktowy: ……………………………………
 2. Jestem/ nie jestem[i] zainteresowany prowadzeniem zajęć sportowych określonych
  w przedstawionym zapytaniu.

  W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2 prosimy o udzielenie krótkich informacji na poniższe pytania:
 3. Doświadczenie i umiejętności w dziedzinie piłki nożnej halowej, także szkoleniowe:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Posiadane kursy i szkolenia: …………………………………………………………………………………………………….. …….……………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Cena ofertowa brutto (80 x 1,5h = 120 godz.):

  ………………………………………………………………
Data i podpis: ………………………………………………………[i] Niepotrzebne skreślić