"RZUĆ ZŁOTÓWKĘ NA HALÓWKĘ"
TO NASZA AKCJA MAJĄCA NA CELU FINANSOWANIE
ZIMOWEJ AKADEMII PIŁKI HALOWEJ

ZOSTAŃ DONATOREM ZAJĘĆ SPORTOWYCH
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ Z TERENU GMINY PACANÓW

JAK MOŻESZ NAS WSPOMÓC ?    WEJDŹ NA ZAKŁADKĘ "DLA DONATORÓW"

 

Wzorem roku ubiegłego Zarząd G.L.K.S. Zorza - Tempo Pacanów planuje zorganizowanie zajęć  Zimowej Akademii Piłki Halowej. Przez 5 miesięcy  (od  listopada 2015 do   marca 2016) przeprowadzimy zajęcia treningowe dla 4 grup 15-20 osobowych dzieci ze szkól podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia odbywać będą się 2 x w tygodniu  w hali gimnastycznej w Pacanowie oraz Ratajach Słupskich. Prowadzić je będzie dwóch instruktorów piłki nożnej. Dysponujemy niezbędnym sprzętem sportowym zakupionym w poprzedniej edycji 2014/15 sfinansowanym z programu PROW przez Stowarzyszenie LGD "G5". http://pacanow.pl/wiadomosci/news.php?id=13529 W roku bieżącym nie możemy liczyć na te fundusze. Poszukujemy innych źródeł finansowania.  Szukamy wsparcia od osób dobrej woli na sfinansowanie kosztów zatrudnienia trenerów.

Miesięczny koszt związany z zatrudnieniem trenera dla jednej grupy szacujemy brutto na 500 zł.
Jest to minimalna kwota, która pozwoli na zorganizowanie zajęć przez miesiąc, 2 x w tygodniu po 1,5 h.Pełna kwota, niezbędna do zorganizowania zajęć dla 4 grup,  przez 4 miesiące wynosi 10 000 zł.

 JAK MOŻESZ NAS WSPOMÓC ?    WEJDŹ NA ZAKŁADKĘ "DLA DONATORÓW"

Oświadczenie i informacja dla rodziców

 

Prezes Zarządu
Barbara Nawrot

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Zorza-Tempo" Pacanów

ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów,